Списък на участниците, записали се за олимпиадата

Факултетен номер Име, презиме, фамилия
1106186 Ивайло Димитров Димитров
2106640 Антон Ивелинов Петров
3102878 Йордан Иванов Йорданов
4110485 Явор Цветанов Желязков
5105034 Васил Драгомиров Митев
6103926 Даяна Валентинова Кючукова
7103248 Георги Васков Проданов
8103606 Ивайло Николаев Ялнъзов
9111319 Юлиян Анатолиев Борисов
10111233 Михаил Михайлов Колев
11108371 Христо Ивелинов Иванов
12109556 Никол Евгениева Панайотова
13109620 Божидар Иванов Иванов
14103004 Девора Ванг Пейджиу
15104581 Елена Колева Вълчева
16109387 Живомир Неделчев Златинов
17107936 Александър Веселинов Петков
18110545 Теодора Николаева Съботинова
19111127 Елица Божанова Хрисандова
20109236 Росен Руменов Георгиев
21100159 Иван Тодоров Стоянов
22104046 Иван Христов Христов
23103437 Георги Иванов Иванов
24101740 Стоян Радославов Калинов
25103688 Надежда Димитрова Йорданова
260 drvijuxc
270 dhfxfiagps

Назад