Катедра "Информатика" предлага две бакалавърски специалности – “Информатика” и “Бизнес информационни системи”. Ваше право като студенти-бакалаври е да дефинирате сами своите интереси и областите, в които имате желание да се развивате, чрез изучаването на богат набор от избираеми дисциплини. Ще имате множество възможности за участие в различни групови проекти и бизнес симулации. По този начин целим да подпомогнем утвърждаването Ви като специалисти в посоката на индивидуалните Ви интереси. Преподавателите от катедрата участват в множество ИТ проекти, следят и познават добре потребностите на бизнеса, което допълнително отваря врати на нашите студенти към практиката.

 

Специалност „Информатика“редовна форма на обучение, ориентирана преобладаващо към разработчици, дизайнери, мрежи и сигурност

Като студенти по информатика ще получите подготовка за реализация в съвременни направления на ИТ сектора на позиции като:

 • проектанти, системни аналитици, програмисти и мениджъри на уеб сайтове, уеб, десктоп и мобилни приложения, както и на комплексни информационни системи;
 • специалисти и консултанти по операционни системи и поддръжка на компютърни системи за крайните потребители;
 • уеб и графични дизайнери;
 • администратори на бази от данни;
 • мрежови специалисти и администратори;
 • специалисти по сигурност и осигуряване на качеството в софтуерното производство и др.

Уменията на студентите в специалността се развиват чрез практическа работа с:

 • компютърни архитектури, мрежи и комуникации;
 • езици и технологии за разработка C/C++, C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.;
 • бази от данни SQL Server и MySQL;
 • операционни системи и сървъри под Windows, Linux и приложения за тях;
 • софтуерни продукти за графична и видео обработка;
 • среди за проектиране и моделиране и др.

 

Специалност „Бизнес информационни системи“ редовна форма на обучение, ориентирана преобладаващо към планиране и управление на ИТ и приложението им в бизнеса

Като студенти по бизнес информационни системи ще получите подготовка за реализация в съвременни направления на ИТ сектора на позиции като:

 • проектанти, системни аналитици и ръководители на ИТ проекти и информационни системи;
 • специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайни потребители;
 • ИТ мениджъри;
 • бизнес анализатори;
 • системни администратори и специалисти по планиране и управление на сигурността на информационните системи;
 • консултанти по услуги за клиенти;
 • специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти и др.;

Уменията на студентите в специалността се развиват чрез теоретична и практическата подготовка по:

 • основи на икономиката, управлението, маркетинга, счетоводството и финансите;
 • езици и технологии за разработка на софтуер, като C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.;
 • компютърни архитектури, мрежи и комуникации;
 • операционни системи;
 • бази от данни;
 • моделиране и проектиране на бизнес информационни системи;
 • управление на IT проекти и др.