Катедра "Информатика" предлага три магистърски специалности в редовна форма на обучение, в които да обогатите Вашите познания и да се развивате като лидери в сферата на Вашите интереси.

 

Специалност „Информатика“редовна форма на обучение, предназначена за завършили подобна или друга бакалавърска специалност.

В специалността ще получите подготовка в съвременни направления като:

 • бизнес моделиране;
 • управление на бизнеса;
 • електронен бизнес, вкл. електронна търговия, електронен маркетинг, електронни финанси и електронно правителство;
 • управление на софтуерното производство;
 • интелигентни агенти;
 • администриране на бази от данни, складове от данни и big data;
 • администриране на корпоративни мрежи;
 • разработка на мобилни приложения и др.

В допълнение, незавършилите бакалавърска специалност в областта на информатиката ще получат и базови познания по проектиране, програмиране, компютърни архитектури и мрежи, уеб технологии, операционни системи, бази от данни и др.

 

Специалност „Бизнес информационни системи“редовна форма на обучение, предназначена за завършили подобна или друга бакалавърска специалност.

В специалността ще получите подготовка в съвременни направления като:

 • електронен бизнес, вкл. електронна търговия, електронен маркетинг, електронни финанси и електронно правителство;
 • уеб технологии;
 • системи за управление на бизнес процеси;
 • администриране на складове от данни и big data;
 • изграждане на географски информационни системи;
 • поддържане и развитие на информационни системи;
 • разработване на мобилни приложения;
 • обработка на изображения и мултимедия в бизнеса и др.

В допълнение, незавършилите бакалавърска специалност в областта на бизнес информационните системи ще получат и базови познания по основи на информационните системи, компютърни архитектури и мрежи, уеб технологии и др.

 

Специалност „ИТ иновации в бизнеса“редовна форма на обучение, предназначена за завършили бакалавърска специалност в областта на икономиката и управлението

В специалността ще получите подготовка в съвременни направления като:

 • основите на бизнес информационните системи;
 • компютърни архитектури и мрежи;
 • уеб технологии;
 • електронен бизнес, вкл. електронна търговия, електронен маркетинг и електронни финанси;
 • системи за управление на бази от данни;
 • системи за управление на взаимоотношенията с клиентите;
 • бизнес интелигентност на фирмата и др.