Бакалавър в Катедра Информатика

Катедра "Информатика" предлага четири бакалавърски специалности – „Data Science“, „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“ и „Дигитални технологии в бизнеса“. Ваше право като студенти-бакалаври е да дефинирате сами своите интереси и областите, в които имате желание да се развивате, чрез изучаването на богат набор от избираеми дисциплини. Ще имате множество възможности за участие в различни групови проекти и бизнес симулации. По този начин целим да подпомогнем утвърждаването Ви като специалисти в посоката на индивидуалните Ви интереси. Преподавателите от катедрата участват в множество ИТ проекти, следят и познават добре потребностите на бизнеса, което допълнително отваря врати на нашите студенти към практиката.

 

Специалност „Data Science“

редовна форма на обучение, ориентирана преобладаващо към специалисти в проектирането на хранилища за данни, разработката на анализите на данни, изследователи в областта на науката за данни

Специалността е разработена съвместно от три висши училища – ИУ – Варна, ШУ „Епископ К. Преславски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на Дейност 1. по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“.

Като студенти в областта на data science ще получите подготовка за реализация в съвременни направления на ИТ сектора на позиции като:

 • анализатори на данни;
 • проектанти и разработчици на хранилища за данни;
 • специалисти по извличане на данни;
 • администратори на бази от данни;
 • интегратори и архитекти на данни;
 • експерти по качеството на данните, информационен мениджмънт, бизнес интелигентни анализи и изкуствен интелект;
 • изследователи в областта на науката за данни и др.

Уменията на студентите в специалността се развиват чрез практическа работа с:

 • компютърни архитектури, мрежи и комуникации;
 • програмиране за Ардуино
 • езици и технологии за разработка C/C++, C#, Python, R, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.;
 • бази от данни SQL Server, MySQL и NoSQL;
 • aлгоритми и структури от данни за Data Science;
 • технологии и платформи за машинно обучение, обработка на естествен език, дълбоки невронни мрежи;
 • операционни системи и сървъри под Windows, Linux, приложения за тях и системи за виртуализация;
 • бизнес интелигентни и аналитични платформи и др.

 

Специалност „Информатика и компютърни науки“

редовна форма на обучение, ориентирана преобладаващо към разработчици, дизайнери, мрежи и сигурност

Като студенти по информатика ще получите подготовка за реализация в съвременни направления на ИТ сектора на позиции като:

 • проектанти, системни аналитици, програмисти и мениджъри на уеб сайтове, уеб, десктоп и мобилни приложения, както и на комплексни информационни системи;
 • специалисти и консултанти по операционни системи и поддръжка на компютърни системи за крайните потребители;
 • уеб и графични дизайнери;
 • администратори на бази от данни;
 • мрежови специалисти и администратори;
 • специалисти по сигурност и осигуряване на качеството в софтуерното производство и др.

Уменията на студентите в специалността се развиват чрез практическа работа с:

 • компютърни архитектури, мрежи и комуникации;
 • езици и технологии за разработка C/C++, C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.;
 • бази от данни SQL Server и MySQL;
 • операционни системи и сървъри под Windows, Linux и приложения за тях;
 • софтуерни продукти за графична и видео обработка;
 • среди за проектиране и моделиране и др.

 

Специалност „Мобилни и уеб технологии“

редовна форма на обучение, ориентирана преобладаващо към мениджъри, анализатори, разработчици и дизайнери на мобилни и уеб приложения и системи.

Като студенти по мобилни и уеб технологии ще получите подготовка за реализация в съвременни направления на ИТ сектора на позиции като:

 • проектанти, системни аналитици, програмисти и мениджъри на уеб и мобилни приложения, както и на комплексни информационни системи;
 • уеб и графични дизайнери;
 • разработчици на игри;
 • консултанти по мобилни операционни системи и поддръжка на мобилни и уеб системи за крайните потребители;
 • администратори на бази данни, мрежи и сървъри и др.

Уменията на студентите в специалността се развиват чрез теоретична и практическата подготовка по:

 • компютърни архитектури и мрежи;
 • езици и технологии за разработка на мобилни и уеб приложения, като C++, C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.;
 • администриране на операционни системи и сървъри под Windows, Linux и приложения за тях;
 • проектиране на информационни системи;
 • облачни технологии;
 • криптография и защита на данните;
 • софтуерни средства за графична и видео обработка и др.

 

Специалност „Дигитални технологии в бизнеса“

редовна форма на обучение, ориентирана преобладаващо към планиране и управление на ИТ и приложението им в бизнеса

Като студенти по дигитални технологии в бизнеса ще получите подготовка за реализация в съвременни направления на ИТ сектора на позиции като:

 • системни анализатори;
 • софтуерни разработчици;
 • разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • приложни програмисти;
 • разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори;
 • проектанти и администратори на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.

Уменията на студентите в специалността се развиват чрез практически ориентирана подготовка по:

 • икономика, управление, маркетинг, счетоводство и финанси;
 • езици и технологии за разработка на софтуер, като C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.;
 • компютърни архитектури, мрежи и комуникации;
 • операционни системи;
 • бази от данни;
 • проектиране на софтуерни системи;
 • управление на IT проекти и др.

 

Намерете ни в социалните мрежи!

Последвайте ни, харесайте и споделете!

© 2016 - 2024 Катедра „Информатика“
Икономически университет - Варна