Магистър в Катедра Информатика

Катедра "Информатика" предлага три магистърски специалности в редовна форма на обучение, в които да обогатите Вашите познания и да се развивате като лидери в сферата на Вашите интереси. „Мобилни и уеб технологии“, „Информационен мениджмънт в бизнеса“ и „Computer science (англ. ез.)“.

 

Специалност „Мобилни и уеб технологии“

редовна форма на обучение, предназначена за завършили подобна или друга бакалавърска специалност.

В специалността ще получите подготовка в съвременни направления като:

 • Сървърно MVC програмиране;
 • Програмиране с JavaScript;
 • Нейтив мобилни приложения;
 • Адаптивен уеб дизайн;
 • Хибридни мобилни приложения;
 • Киберсигурност;
 • Уеб бaзирани CMS с отворен код;
 • Е-търговия;
 • Оптимизация за търсещи машини;
 • Интелигентни бизнес анализи;
 • Уеб програмиране с Node.js и др.

В допълнение, Незавършилите бакалавърска специалност в областта на информатиката и компютърните науки ще имат възможност да получат познания по въведение в програмирането, бази от данни, компютърни архитектури и мрежи, операционни системи, уеб технологии и др.

 

Специалност „Информационен мениджмънт в бизнеса“

редовна форма на обучение, предназначена за завършили подобна или друга бакалавърска специалност.

В специалността ще получите подготовка в съвременни направления като:

 • Бизнес анализи и извличане на знания;
 • Електронен бизнес;
 • Складове от данни и big data;
 • Киберсигурност;
 • Облачни технологии;
 • Технологии в дигиталния маркетинг;
 • Създаване и обработка на цифрово видео и графика;
 • Географски информационни системи;
 • Системи за управление на бизнес процеси;
 • ERP системи;
 • Управление на екипи и др.

В допълнение, незавършилите бакалавърска специалност в областта на бизнес информационните системи ще получат и базови познания по основи на информационните системи, компютърни архитектури и мрежи, уеб технологии и др.

 

Специалност „Computer science (англ. ез.)“

редовна форма на обучение, предназначена за завършили подобна или друга бакалавърска специалност.

В специалността ще получите подготовка в съвременни направления като:

 • Е-търговия и Е-финанси;
 • Разработване на .NET приложения;
 • Моделиране на бизнес процеси;
 • Сървърно програмиране;
 • Разработване на мобилни приложения;
 • Разработване на Java приложения;
 • Системи за управление на бизнеса (MS Dynamics Navision);
 • Извличане на знания от данни и др.

 

Намерете ни в социалните мрежи!

Последвайте ни, харесайте и споделете!

© 2016 - 2024 Катедра „Информатика“
Икономически университет - Варна