Регламент

В университетска национална ученическа олимпиада могат да се включат ученици от единадесети и дванадесити клас в една от три области: Програмиране, MS Excel и Уеб дизайн.
Запознайте се с общите условия и секциите на олимпиадата.

Общи условия

I. Изисквания към участниците.
В състезанието могат да участват ученици от 11 и 12 клас.
II. Етапи и срокове при провеждането на състезателното събитие
Състезанието преминава през следните етапи:
 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма до 10.11.2023 г. на адрес: тук.
 2. Провеждане: състезанието ще се проведе неприсъствено на 18 ноември 2023 г.
  Важно! Молим участниците да следят имейлите, с които са се регистрирали за участие в състезанието. Всеки от Вас ще получи указания за провеждането на олимпиадата. В деня преди състезанието ще бъде изпратен линк към виртуална класна стая. Задължително е участниците да влязат във виртуалната стая в 9:30 ч. Състезанието започва в 10:00 ч.
  Aко някой от записаните участници не е получил имейл с инструкции в 9.30 ч. да влезе в следната виртуална стая - https://meet.google.com/kst-vhgf-per.
 3. Обявяване на резултатите: 20 ноември 2023 г. на уеб страницата на състезанието на адрес: тук.
III. Класиране на участниците
Класирането се извършва по точките, получени от изпълнението на критериите за оценка. При равен брой точки се взема предвид и времето (в минути), за което са покрити условията на заданието.
IV. Жури
Оценяването ще се извърши от жури, което включва преподаватели от катедра „Информатика“ при ИУ – Варна. Състав на журито:
 • Проф. д-р Снежана Сълова – председател
 • Доц. д-р Янка Александрова
 • Гл. ас. д-р Радка Начева
 • Гл. ас. д-р Бонимир Пенчев
 • Гл. ас. д-р Латинка Тодоранова
V. Награден фонд

Съгласно действащите в ИУ – Варна „Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания“ участниците, заели призови места в олимпиадата, при записване в ИУ – Варна (обучение субсидирано от държавата), се освобождават от заплащане на две семестриални такси за класиране на първо място, една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна както следва:
 1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00);
 2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25);
 3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50);
 4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75);
 5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен (6,00).

Секции

I. Цел
Целта на състезанието е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информатиката, алгоритмизацията и програмирането на ученици от средните училища.
II. Формат и оценяване
В състезанието участниците работят самостоятелно върху 5 задачи, публикувани в платформата https://www.hackerrank.com/. Всеки състезател разполага с един персонален компютър. Официални езици за програмиране на състезанието са Java, C# и С/С++. Резултатът на всеки участник се визуализира в онлайн платформата. Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, едни и същи за всички участници, подготвени предварително от организационния комитет. За целия комплект от тестове е предвиден лимит от време, който не е известен на състезателите. Даден тестови пример се признава за правилно решен и носи определен брой точки, ако решението на състезателя намира верен резултат в рамките на определения лимит от време.
Време за работа: 180 минути.
III. Критерии за оценка
Максималният брой точки, които може да получи всеки участник, е 100 разпределени по 20 точки на задача.
I. Цел
Целта на състезанието е да се предостави възможност за творческа изява в областта на информационните технологии на ученици от средните училища и по-конкретно решаване на задачи в средата на Microsoft Excel.
II. Формат и оценяване
Участниците работят самостоятелно върху предварително оформено от организационния комитет задание, което трябва да се реализира в средата на Microsoft Excel. Заданието ще бъде предоставено във вид на електронна таблица, в която състезателите ще трябва да изпълнят поставените задачи, свързани с използване на: аритметични изрази, абсолютни, относителни и смесени адреси, вградени функции (математически, статистически, логически, за търсене и обръщение, дата и час и др.), форматиране (в това число и условно форматиране), филтриране, обобщаване на данни (с Pivot таблици и/или функции), графики и др.
Време за работа: 180 минути.
III. Критерии за оценка
Максималният брой точки, които може да получи всеки участник, е 100, разпределени в зависимост от изпълнението на условията по заданията:
 • използване на вградени функции и аритметични изрази – 50 т.;
 • обобщаване и филтриране на данни – 20 т.;
 • форматиране и оформяне – 15 т.;
 • графично представяне на данни – 15 т.
I. Цел
Целта на състезанието е да се предостави възможност за творческа изява в областта на интернет технологиите и създаването на уеб съдържание на ученици от средните училища.
II. Формат и оценяване
В състезанието участниците работят самостоятелно върху разработването на уеб сайт по предварително зададена от организационния комитет тема. Уеб сайтът може да се разработи с избрана от участниците платформа: Wix, Google Sites, WordPress.com, Weebly, Blogger, както и със собствен HTML/CSS шаблон. Трябва да се създадат поне 6 страници, една от които представя участникът. Сайтът трябва да включва някои задължителни компоненти: header (състои се от: лого; наименование; слоган, поле за търсене); меню на първо ниво; странична лента; footer (състои се от copyright текст с имената и училището на участника). Допълнителни указания по съдържанието на страниците и разположението на компонентите се дават по време на състезанието. Задължително условие е сайтът да бъде публично видим (публикуван на уеб хостинг), за да е достъпен за разглеждане и оценяване от журито. Не се допуска изпращане на архив на уеб сайтове, създадени с платформа на localhost. Уеб сайтове, които не са публично достъпни, няма да бъдат оценени и участникът отпада от класирането.
Време за работа: 180 минути.
III. Критерии за оценка
Максималният брой точки, които може да получи всеки участник, е 100, разпределени съобразно изпълнението на следните критерии:
 • включване на задължителните по условие елементи на потребителския интерфейс – 20 т
 • цветова схема, съответстваща на темата  – 10 т.;
 • подходящи изображения според темата на сайта – 10 т.;
 • подходящо лого – 10 т.;
 • релевантно подбрани шрифтове – 10 т.;
 • разширяване на функционалността на сайта чрез поне два плъгинa – 10 т.;
 • творчески подход за реализация – 30 т.
Уеб сайтът трябва да има завършен вид, без използване на примерни текстове от типа “Lorem Ipsum”. Логото не е задължително да е собствена разработка. Ако се използва готов логотип, изображението трябва да е безплатно, без фон. Изображенията трябва да имат размер, съответстващ на предназначението и местоположението им, да са безплатни и без водни знаци. Плъгините, с които се работи, трябва да са някои от посочените: събитиен календар, контактна форма, формуляр за заявка на продукт или услуга, captcha изображение при публикуване на коментар към публикация, Like Box поле, бутони за споделяне на публикации в социални медии, вход с профил от социална медия или Google профил.

 

Намерете ни в социалните мрежи!

Последвайте ни, харесайте и споделете!

© 2016 - 2024 Катедра „Информатика“
Икономически университет - Варна